Powrót do strony głównej
  O nas
  Oferta
  Imprezy
  Cennik
  Galeria
  Sekcje
  Wyniki zawodów
  Skwierzyńska Amatorska LIga Piłki Siatkowej
  REZERWACJE KORTU TENISOWEGO
  AKTUALNOŚCI
  Archiwum
  BIP
  Sprawozdania OSiR
STRONA GŁÓWNA


 PROPOZYCJE
III TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
„ŚWIĘTO ŚWINIAR 2015”

1.       Ranga: Zawody towarzyskie

2.       Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie, KJ Sokół Świniary, Skwierzyński Ośrodek Kultury, 35 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej

3.       Miejsce: Świniary, gmina Skwierzyna 66-440

4.       Termin zawodów: 25.07.2014 (Sobota)

5.       Osoby oficjalne:
Sędzia: Piotr Helon

6.       Termin nadsyłania zgłoszeń: 23.07.2014 (Czwartek)

7.       Zgłoszenia na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie ul. Sportowa 1, 66-440 Skwierzyna, tel./fax.  95 7170 489, 661 744 764, e-mail: osir.skwierzyna@neostrada.pl lub na facebooku.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, nazwę klubu lub miejscowość, imię konia, nazwę konkursu i telefon kontaktowy.

Ilość zawodników ograniczona ze względów programowych – decyduje kolejność zgłoszeń

8.       Odprawa techniczna: 14:00
Dane techniczne:
Parkur: 60mx40, podłoże trawiaste
Rozprężalnia- trawiasta

9.       Program zawodów: Rozpoczęcie godz. 15:00
Obejrzenie parkuru będzie możliwe 15min. przed samym konkursem
Konkurs 1 klasy  „LL” Tervis CUP  –z trafieniem w normę czasu
Konkurs 2 klasy „L” Lisek CUP– zwykły
Konkurs 3 klasy „L1” Janas Logistics CUP – dokładności z rozgrywką
Konkurs  4 - Barier : rozpoczęcie około 18:00 –pod warunkiem min.3/trzech /zawodników

10.   Sprawdzanie dokumentów :Sobota od godz. 14:00

11.   Nagrody
- dla 25% startujących FLO
- konkursy nr 1,2,3  nagrody rzeczowe i upominki, puchary
-konkurs nr 4 - Puchar, nagrody rzeczowe i upominki, puchary
- wartość wszystkich nagród w konkursach 6000,00 zł

12.   Opłaty startowe:
- konkursy nr 1,2 i 3 – start bezpłatny
- konkurs nr 4 –start bezpłatny

13.   Każda zmiana na liście po jej wydrukowaniu opłata 20 zł (Nie dotyczy skreślenia z listy)

14.   Reklamacje: Każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 100 zł

15.   Zalecane ubezpieczenie koni od następstw wypadków oraz innych zdarzeń losowych

16.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie transportu, pobytu i uczestnictwa w zawodach.

PROGRAM „ŚWIĘTA ŚWINIAR 2015”

 

- Sobota 25 lipca godz. 14:00
- Odprawa techniczna
- godz. 15.00 Uroczyste otwarcie zawodów
- Towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody klasy „LL”  
- Występy artystyczne
- Zabawa: Pokazy powożenia
-godz. 16.00 - Towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody klasy „L”
- Występy artystyczne
- Zabawa: Pokazy powożenia
- godz. 17.00 -Towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody klasy „L1” 
- występy artystyczne
- Zabawa: Pokazy powożenia
- godz. 18.00 -„Potęga skoku” – Rozpoczynamy od 90cm , konkurs trwa dopóki ostatni zawodnik nie dokona zrzutki. Po każdej kolejce przeszkoda podnoszona jest o 10 cm.
- Zabawy: „Potęga skoku bez konia”
- Zabawy: Otwarty konkurs podkuwaczy-kowali
- wspólne grillowanie i zabawa
- Zabawa taneczna

Dodatkowe atrakcje:
- przejazdy rekreacyjne w siodle
- przejazdy rekreacyjne bryczką
- gry i zabawy
- dmuchane place zabawREGULAMIN ZAWODÓW TOWARZYSKICH

1.       W zawodach może uczestniczyć osoba pełnoletnia. Dopuszcza się start osoby niepełnoletniej za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

2.       Wszyscy zawodnicy muszą startować w atestowanym kasku lub toczku. Zaleca się też dla zawodników niepełnoletnich kamizelki ochronne.

3.       W konkursie barier zawodnicy niepełnoletni obowiązkowo kamizelka ochronna

4.       Dopuszczalny wiek koni:
LL i L 4 lata, L1 5 lat, konkurs barier 6 lat

5.       Koń może startować 3 razy

6.       Na całym terenie zawodów osobę siedzącą na koniu obowiązuje założenie kasku

7.       Konie startujące w zawodach muszą legitymować się paszportem hodowlanym z aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie końskiej i zaświadczenie od miejscowego lekarza weterynarii zezwalające koniowi na uczestnictwo w zawodach i stwierdzające nie występowanie chorób zaraźliwych w miejscu stacjonowania zwierzęcia.

8.       W szczególnych przypadkach organizator może dokonać zmian w programie dnia.

 

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA

  1. KOŃ JEST NAJWYŻSZYM DOBREM we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.
  2. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do  startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
  3. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i  zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania przemocy.
  4. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenie szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
  5. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po  zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
  6. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI

 

 


 
Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne